Fake news.
Donald Trump, och
hans käpphäst i tweets och tal. CNN och andra mediehus som kritiserar honom är
Fake News, falska nyheter. Historien är full av statsmän som rackat ned på
medierna, rackar ned för att de kommer med sanningar som inte passar dem. I de
allra flesta fall, åtminstone historiskt, så handlar det om diktaturer, och då
innan de stänger ned tidningarna eller vad det nu är.
Donald Trump är trots allt vald som president i vad som vi i
väst ser, eller åtminstone såg, som den ledande demokratin i Väst.
Måtte vi aldrig komma så långt att även detta onormala blir
normalt.

Fake news. Vad är fake news egentligen? För Trump är det
obehagliga sanningar. Men fake news figurerar ju allt för mycket, åtminstone på
nätet. Medvetna eller omedvetna osanningar. Om jag hade tonvis med följare av
denna blogg, (nu rör det sig om 5-6 st per dag) skulle jag garanterat kunna
fabricera ett inlägg som verkar så vederhäftigt att det skulle uppfattas som
“sanning”. Även om det inte alls är det. Och som sedan länkas vidare,
och vidare…
Men det finns en annan aspekt av detta fenomen, och det är
när rykten, eller dåligt underbyggda fakta sprids från mun till mun. Jag hade
en liten konversation häromdagen, i trevligt sällskap, med god mat och gott
väder på verandan. Då kom invandringsfrågan upp. En person, vältalig och
allmänt påläst, var uppenbarligen inte speciellt förtjust i invandringen. Han
förde fram ett antal argument som talade för att nu var det dags att sätta
stopp. Det var allt för många “ekonomiska flyktingar”. Vad som egentligen
ryms i begreppet ekonomisk flykting är nog ganska svårt att ringa in. Men om vi
nöjer oss med att säga att det är personer som inte ryms inom FN:s
flyktingstatus så har vi gjort det enkelt för oss

. Då finns det de som
kvalificerar sig, och de som inte gör det. Svart eller vitt.

Ekonomiska flyktingar

Han var ganska övertygad om
att merparten av flyktingvågen 2015 inte hade flyktingstatus. Och det gällde
även ensamkommande från Afghanistan. Merparten kom från platser som inte var
krigshärdar. För Afganska pojkar handlade det i huvudsak om att föräldrar
sparat ihop pengar, skickat honom (ja, det är nästan alltid pojkar) till
Sverige för att få utbildning och sedan skicka hem pengar.
Jag ifrågasatte detta, pekade på vårt åtagande av FN:s flyktingkommission
från 1950, och hamnade då i kategorin “vänsterfolket” som gullar med
flyktingar och andra som inte gör rätt för sig.
Jag var osäker på fakta, och försökte dämpa blodtrycket genom
att vara tyst.
Nu har jag kikat lite på officiella siffror. Under 2015 kom
det enl MV 162,877 asylsökande till Sverige. Från Syrien, Afghanistan, Irak och
Somalia kom 118,186 st. Det motsvarar 73%. Jag antar att dessa länder platsar
för konfliktområden? Sedan finns det naturligtvis andra länder där
förhållandena är sådana att asylrätten gäller. Det handlar ju inte bara om
krig, det kan röra sig om andra förföljelser. När det gällde afganska
ensamkommande, visade det sig att mer än hälften av dessa saknade sin far, och
en fjärdedel sin mor.

Fanns det ”ekonomiska
flyktingar” bland dessa? Naturligtvis. Men merparten var det inte.

Fake news!