Först av allt en liten quiz. Bilden nedan innehåller fyra kända politiker. Ja, åtminstone i Sverige. (En är väl kanske inte lika känd utanför våra gränser som han förmodligen tror)


Frågan som gäller: Vad har dessa herrar gemensamt denna veckan?

Jo, de har alla uttryckt förtjusning över presidentvalet i USA! Trump var, om än på olika bevekelsegrunder, ett bra val i deras ögon.

Ja. Vi behöver inte gräva djupare i detta. Däremot så är jag lika bestört som de flesta andra Européer i dag. Hur kunde det hända? Vi tar då lätt till en enkel förklaring i att: “Ja, i USA, där är politik nåt helt annat. Det var missnöje med etablissemanget, med Clinton, med Obama”
Må så vara, men vi glömmer då att även om det tar sig lite annorlunda uttryck här i Europa, här i Norden, här i Sverige, så finns det även här samma gemensamma nämnare: Vi tror inte på våra traditionella partier längre.
Vem hade vid millennieskiftet trott att mannen i glasögon ovan skulle ha opinionssiffror runt 20% anno 2016? Vem hade trott att den ideologin skulle vara i princip rumsren i dag. Inte många utanför sin egen krets. Med andra ord hade de en bättre uppfattning om hur Sverige såg ut då?