Här är en liten lista på orter i Sverige, som i och för sig kunde göras längre, men den här räcker nog tror jag.
Saltsjöbo, Danderyd, Vellinge, Viken, Fiskebäck, Askim och Brämhult.
Vad har de för gemensamma nämnare? Jo den uppenbara är att det handlar om homogena välsituerade områden av vårt blågula land. Men de har också en annan sak gemensamt: Högljudda protester mot flyktingboenden.
Går det att dra några slutsatser om detta? Skulle man kunna dra slutsatsen att förmågan till empati avtar med stigande inkomst? Är det möjligen så att det är svårt att bli rik om man bryr sig om andra?
Nej, så är det naturligtvis inte. Det är nog snarare så att det är en olycklig slump att de rika områdena är det som protesterar mest högljutt mot asylboenden… Enligt internationell rätt har flyktingar visserligen rätt till skydd, så kallad asyl. Men det står inte i Genevekonventionen var de skall erbjudas skydd.

Men i Saltsjöbo ville man hellre ha Hells Angels som grannar. Det får mig ändå att fundera.

För den som har intresse av migrationsfrågor kan jag rekommendera ett sakligt forum i http://www.migrationsinfo.se/om-oss/